Đại hội thành viên Liên hiệp hợp tác xã Thoại Sơn năm 2022

Ngày 16-6-2023, tại Văn phòng Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Thoại Sơn (thị trấn Núi sập, huyện Thoại Sơn) đã tiến hành tổ chức Đại hội thành viên hàng năm. Đến tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; ông Nguyễn Văn Hinh – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh; ông Lê Văn Đà – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; cùng 09 hợp tác xã thành viên.

Quang cảnh đại hội

Tại Đại hội, ông Võ Văn Vang – Giám đốc Liên hiệp HTX Thoại Sơn đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2023. Theo đó, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền Liên hiệp HTX Thoại Sơn đã từng bước khẳng định được vai trò trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX tại địa phương. Cụ thể, năm 2022, Liên hiệp HTX đã thực hiện 5 dịch vụ hỗ trợ cho các HTX thành viên như: dịch vụ trồng trọt, dịch vụ sau thu hoạch, hoạt động trồng lúa, bán buôn vật tư nông nghiệp và dịch vụ cung ứng gạo cho các thành viên… đã mang lại lợi ích cho các thành viên.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại đại hội

Trong năm 2023, định hướng phát triển của Liên hiệp HTX Thoại Sơn sẽ tập trung phát triển về chiều sâu đối với 5 dịch vụ hiện có nhằm tạo doanh thu cao cho các HTX thành viên và hướng đến lợi nhuận trên vốn góp đạt tỷ lệ 75%.

Tại Đại hội các thành viên đã đồng ý cho 02 HTX thành viên rút khỏi tư cách thành viên Liên hiệp HTX Thoại Sơn (HTX nông nghiệp Thành Mỹ và HTX nông nghiệp Thắng Lợi), số lượng HTX thành viên Liên hiệp HTX Thoại Sơn là 07 thành viên.

Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hữu Tho, miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Sang. Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Hồ Chí Linh và ông Trần Văn Linh. Đại hội cũng đã thống nhất bầu ông Hồ Chí Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Thoại Sơn nhiệm kỳ 2021-2025./.

Tin, ảnh: PHAN DŨNG