Hội thảo giới thiệu sản phẩm Phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương

Nhằm giúp thành viên Hợp tác xã tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận và cải tạo môi trường đất. Ngày 21-3-2023, Chi nhánh thương mại Phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang triển khai thực hiện liên kết tiêu thụ phân bón hữu cơ trên cây lúa, nếp, rau màu, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hội thảo được tổ chức tại Hợp tác xã Vọng Đông thuộc xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn thu hút trên 50 nông dân tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cho thành viên HTX, nông dân tham gia sử dụng các loại phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái… Sau khi kết thúc hội thảo nông dân hiểu rõ vai trò và lợi ích của phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương trong canh tác cây lúa, góp phần giúp bà con canh tác lúa theo hướng hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ bền vững./.

Tin, ảnh: Quỳnh Dao