Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát hợp tác xã năm 2023

Trong 03 ngày, từ ngày 14 – 16/6/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức tập huấn dưỡng nghiệp vụ kiểm soát hợp tác xã năm 2023 thu hút gần 30 học viên là Trưởng Ban kiểm soát và kiểm soát viên các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Theo đó, các học viên được nghe báo cáo viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn nội dung các chuyên đề, bao gồm: Những vấn đề cơ bản về kiểm soát HTX; Những vấn đề cơ bản về kiểm toán nội bộ HTX; Trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của thành viên và thành viên HTX; Hoạt động kiếm soát HTX và Hệ thống kiểm soát nội bộ HTX

Qua lớp tập huấn, giúp Ban kiểm soát nắm rõ các vấn đề cơ bản về kiểm soát hợp tác xã, bổ sung những kiến thức cần thiết và thực hiện công tác kiểm soát ngày một hoàn chỉnh mang lại hiệu quả và hoạt động đúng theo quy định./.

Tin, ảnh: LOAN PHỤNG