Tập huấn Kế toán cho nhà quản lý, điều hành HTX nông nghiệp

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng lực quản lý trong lĩnh vực kế toán cho các nhà quản lý Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 11/7 đến ngày 12/7/2023 tại TP. Long Xuyên, Liên minh HTX tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hoà Liên bang Đức (DGRV) tổ chức lớp tập huấn Kế toán cho nhà quản lý dành cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Lớp tập huấn do TS. Ngô Thị Thu Hằng – Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảng dạy, thu hút gần 30 nhà quản lý, điều hành tham dự, gồm: đại diện Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát. Với phương pháp chia nhóm, các học viên đã tích cực thảo luận, đặt câu hỏi và trao đổi trong suốt quá trình học.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Qua khóa tập huấn, các nhà quản lý, điều hành HTX hiểu rõ hơn về công tác kế toán cho HTX; khung pháp lý và chuẩn mực, chế độ kế toán và nghĩa vụ thuế áp dụng cho HTX; vai trò của nhà quản lý trong công tác kế toán và thực hiện các nghĩa vụ thuế của HTX; đọc và hiểu rõ bảng phân tích báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của HTX…/.

Tin, ảnh: QUỲNH DAO