An Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh năm 2023.

Quang cảnh hội nghị
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình
Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ đầu năm 2023 đến nay; kết quả phân bổ, triển khai nguồn vốn thực hiện; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2023 của từng đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh An Giang, tổng nguồn vốn kéo dài thực hiện chương trình trong năm 2023 trên 176,4 tỷ đồng (trong đó, vốn đầu tư gần 86,87 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 89,6 tỷ đồng). Đến nay, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc chương trình, kết quả giải ngân chỉ đạt 2% (tương đương 1,26 tỷ đồng).

Việc triển khai thực hiện chậm do các bộ, ngành Trung ương chậm ban hành hướng dẫn, còn chồng chéo nội dung, hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất…, nhất là còn vướng trong thực hiện cơ chế lồng ghép giữa 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, thời gian tới, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao vốn chương trình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn; kịp thời thông tin về những khó khăn, vướng mắc để UBND tỉnh tháo gỡ.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”, với mục tiêu chung là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo: THU THẢO- Báo An Giang

Việt Đức – Sưu tầm

Link bài gốc: https://baoangiang.com.vn/an-giang-tap-trung-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-a357629.html