Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát…

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Tính đến hết tháng 12/2022, cả nước có 19.431 HTX NN, chiếm khoảng 67% tổng…

An Giang: Phấn đấu đến cuối năm 2023…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 15/5/2023 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu,…

An Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ…

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh, địa phương liên quan trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

An Giang nâng cao giá trị hàng hóa…

Quan điểm của An Giang xem Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Đây còn là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực…

Tầm nhìn phát triển An Giang đến năm…

An Giang được định hướng xây dựng trở thành trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng về lúa gạo, thủy sản nước ngọt, rau màu, cây ăn trái; là đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ của vùng ĐBSCL với thị trường…