Đại hội thành viên Liên hiệp HTX Tri Tôn

Sáng ngày 02-6-2023, Liên hiệp HTX Tri Tôn tổ chức Đại hội thành viên Liên hiệp HTX nhằm đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022; đề ra phương hướng hoạt động năm 2023. Ông Phan Quốc Hội – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Nguyễn Văn Hinh – Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh, ông Lưu Đức Vũ – Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, ông Võ Văn Vang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Tri Tôn và 12 HTX thành viên tham dự.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX Tri Tôn Võ Văn Vang báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

Liên hiệp HTX Tri Tôn được thành lập vào ngày 19/5/2022 với 12 HTX thành viên, vốn điều lệ 600 triệu đồng; Hội đồng quản trị 05 thành viên, Ban kiểm soát 03 thành viên. Năm 2022, Liên hiệp HTX hoạt động ổn định với các ngành nghề kinh doanh, bao gồm: dịch vụ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cung cấp vật tư nông nghiệp, thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp, máy bay không người lái (Drone), dịch vụ cày xới, cuộn rơm và buôn bán gạo. Liên hiệp HTX hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cung ứng các dịch vụ nông nghiệp đầu vào và bao tiêu các sản phẩm đầu ra cho các HTX thành viên; hỗ trợ kỹ thuật và dự báo tình hình dịch hại, hỗ trợ các dịch vụ cơ giới hoá…từ đó, giúp cho Liên hiệp HTX thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2023, Liên hiệp HTX sẽ mở rộng các loại hình dịch vụ theo chiều sâu để phục vụ cho các HTX thành viên; làm tốt công tác phát triển thành viên mới; tăng vốn điều lệ; tập trung cung ứng các dịch vụ đầu vào; hướng dẫn kỹ thuật và tiêu thụ 100% đầu ra lúa nguyên liệu cho HTX thành viên. Cùng với đó, liên kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đưa cơ giới hoá vào sản xuất nhằm mở rộng quy mô các dịch vụ (cày, xới, thu hoạch, cuộn rơm, phun thuốc Drone)…

Quang cảnh đại hội

Tại đại hội các đại biểu đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên hiệp HTX năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Liên hiệp HTX năm 2022.

Tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất điều chỉnh số lượng thành viên chính thức Liên hiệp HTX và bổ sung 02 HTX thành viên mới (HTX Nông nghiệp Tân Định và HTX Nông nghiệp Bình Đức). Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX và thông qua Nghị quyết đại hội với 100 % HTX thành viên có mặt tán thành./.

Tin, ảnh: NGỌC DỰNG