Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình tổ chức Đại hội thành viên năm 2022

Sáng ngày 27-3-2023, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Bình tổ chức Đại hội thành viên năm 2022 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023. Đến dự Đại hội có ông Phan Quốc Hội – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành; UBND thị trấn Vĩnh Bình và các thành viên HTX.

Năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX đã phát triển đạt được hiệu quả cao với tổng danh thu trên 70 tỷ đồng, đã tạo được sự tin tưởng của các thành viên HTX trong quá trình điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Trong năm, đã tạo được sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời từ khâu cung ứng đầu vào (giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ drone, máy gặt đập liên hợp…) đến khâu tiêu thụ sản phẩm giúp cho thành viên an tâm sản xuất không còn lo cảnh mất mùa được giá.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Năm 2023, HTX tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các Công ty, doanh nghiệp từ khâu cung ứng đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; từng bước hình thành vùng nguyên liệu tự chủ của HTX nhằm mời gọi các doanh nghiệp vào đấu giá lúa khi tiêu thụ. Ngoài ra, HTX được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng là xưởng sơ chế và đóng gói sản phẩm từng bước hoàn thiện dịch vụ đóng gói, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và hướng đến sản phẩm đạt OCOP 3 sao của tỉnh.

Kết thúc Đại hội với sự tán thành của các thành viên HTX về Nghị quyết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tin tưởng sẽ giúp cho HTX phát triển hiệu quả và bền vững./.

Tin, ảnh: PHAN DŨNG