Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang làm việc với tổ chức Stichting Agriterra (Hà Lan)

Chiều ngày 02-11-2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang có buổi làm việc với tổ chức Stichting Agriterra (Hà Lan). Tham dự buổi làm việc có ông Trần Văn Cứng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; ông Trần Thanh Hà và bà Cáp Thị Phương Anh – Đại diện tổ chức Stichting Agriterra; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Agriterra là tổ chức tư vấn hỗ trợ phát triển nông nghiệp được thành lập từ năm 1997 bởi các tổ chức nông dân và HTX của Hà Lan. Các hoạt động chính của Agriterra bao gồm: tư vấn, đào tạo ngang hàng/đồng cấp mang tính thực tiễn, đúc rút từ kinh nghiệm phát triển HTX hàng thế kỷ qua ở Hà lan. Agriterra mang lại chuyên môn, năng lực và đòn bẩy cụ thể cho các chương trình phát triển HTX, nông nghiệp; hướng tới mục tiêu các HTX, tổ chức nông dân sẽ trở thành các tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, với khả năng phát triển kinh doanh bền vững, thân thiện với môi trường.

Tại buổi làm việc, bà Cáp Thị Phương Anh – Đại diện tổ chức Stichting Agriterra đã báo cáo kết quả đánh giá sâu đối với HTX Nông nghiệp Phú Thạnh (huyện Phú Tân) và các nội dung hỗ trợ HTX xây dựng chiến lược giai đoạn 2023 – 2026 như: Đánh giá sơ bộ quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh của HTX; xác định tầm nhìn, chiến lược; xác định năng lực sản xuất, nhân sự hiện tại của HTX; làm rõ năng lực tài chính và đầu tư của HTX; tính toán hiệu quả kinh doanh (giá thành, chi phí, lợi nhuận…); hướng dẫn HTX về dự toán tài chính, quản lý dòng tiền. Đồng thời, tư vấn HTX cần tập trung vào các dịch vụ cụ thể: Dịch vụ tiêu thụ lúa cho thành viên và bà con nông dân; dịch vụ bơm tưới và nạo vét kênh mương (đây là hoạt động cốt lõi sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao cho HTX).

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang Trần Văn Cứng cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức Stichting Agriterra đối với hoạt động của HTX và đề nghị Agriterra cần tư vấn, hỗ trợ các điểm yếu để HTX khắc phục như: Năng lực cán bộ quản trị HTX, khả năng tiếp cận thị trường, nhiều thành viên cao tuổi; kỹ năng đàm phán còn hạn chế; khả năng tiếp cận vốn vay. Cùng với đó, HTX còn hạn chế trong năng lực xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; chưa xác định và tập trung phát triển dịch vụ cốt lõi; việc triển khai các dịch vụ cho thành viên.

Đề nghị Agriterra hỗ trợ xây dựng cơ cấu tổ chức HTX một cách hoàn chỉnh hơn (có phân công nhiệm vụ cụ thể, đội ngũ quản trị phải đủ năng lực); định hướng dịch vụ cốt lõi cho HTX; hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cho HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh… tư vấn, hỗ trợ HTX Nông nghiệp Phú Thạnh trong thời gian tới./.

NGỌC DỰNG