Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 30/6/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) và hoạt động Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch tham gia Hội thao, Biểu diễn văn nghệ và Hội thi “Cán bộ tư vấn giỏi” chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023) và một số nội dung khác có liên quan.

6 tháng đầu năm 2023, đã thành lập mới 01 HTX nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 279 HTX, hoạt động trên 06 lĩnh vực, cụ thể: Nông nghiệp: 212 HTX,  vận tải: 27 HTX;Tiểu thủ công nghiệp: 05 HTX; Thương mại, dịch vụ, du lịch: 10 HTX; Khai khoáng: 01 HTX; 24 Quỹ tín dụng nhân dân và 02 Liên hiệp HTX (Thoại Sơn và Tri Tôn).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu UBND tỉnh ký kết Thỏa thuận hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 202 3- 2025; tổ chức Họp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh An Giang (30/3/1993 – 30/3/2023), 77 năm Ngày HTX Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2023) và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân năm 2022; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đào tạo, tư vấn, tuyên truyền phát triển KTTT, HTX; công tác hợp tác quốc tế về phát triển KTTT, HTX được duy trì thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu; hỗ trợ 04 HTX thực hiện giai đoạn 2 Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới đối với HTX nông nghiệp Tây Phú (huyện Thoại Sơn); HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện Châu Thành); HTX nông nghiệp Chợ Vàm (huyện Phú Tân); HTX Sản xuất và tiêu thụ đường Thốt Nốt Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên); tiếp tục đổi mới về tổ chức và cách thức hoạt động, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt trong dẫn dắt, thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp về phát triển KTTT, HTX…

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Trần Văn Cứng phát biểu kết luận Hội nghị

6 tháng cuối năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập huấn quy trình thành lập HTX và tổ chức các lớp tập huấn cán bộ chủ chốt HTX; tham gia Hội chợ, xúc tiến thương mại khu vực KTTT, HTX năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, tư vấnkiểm toán nội bộ và thi đua khen thưởng năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền thành lập Liên đoàn HTX lúa gạo tỉnh An Giang có quy mô cấp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Dự án chuỗi Liên hiệp HTX có liên kết với Công ty Antesco; đôn đốc UBND các huyện triển khai Kế hoạch giải thể HTX giai đoạn 2022 – 2023; triển khai các Chương trình phối hợp với các Sở, Ban, ngành theo Chương trình ký kết trong năm 2023.

Thực hiện các Chương trình hợp tác quốc tế với Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên Bang Đức (DGRV), Công ty Matsuyama Nhật bản và tổ chức AGRITERRA. Xây dựng Kế hoạch nâng chất hoạt động trang thông tin điện tử (Website) Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt công tác truyền thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức Sơ, kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; tham dự Hội thao, Biểu diễn văn nghệ và Hội thi “Cán bộ tư vấn giỏi” nhân Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 – 29/10/2023)…

Tin, ảnh: NGỌC DỰNG