Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức tập huấn công tác quản trị kế toán dành cho nhà quản lý năm 2023

Trong 03 ngày, từ ngày 23/8 đến ngày 25/8/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn công tác quản trị kế toán dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp thuộc địa bàn của các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Châu Thành, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Tân Châu và Châu Phú thu hút 36 học viên tham dự.

Qua 03 ngày tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Giảng viên Khoa Luật – Khoa học chính trị (Trường Đại học An Giang) hướng dẫn nội dung các chuyên đề: Chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính;  Một số điểm cần lưu ý trong hạch toán kế toán; Lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong HTX; Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng kinh tế; Các loại Hợp đồng kinh tế và quy định trong lập Hợp đồng kinh tế; Những điểm mới của Luật HTX 2023 (sửa đổi) và Triển khai Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Các học viên tham dự

Qua lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm rõ hơn các vấn đề về soạn thảo hợp đồng cũng như cách đàm phán với doanh nghiệp khi tham gia liên kết; khắc phục được các lỗi sai sót thường gặp trong công tác kế toán và bổ sung những kiến thức cần thiết giúp thực hiện công tác quản lý ngày một hoàn chỉnh mang lại hiệu quả và hoạt động đúng theo quy định./.

Tin, ảnh: LOAN PHỤNG