Tập huấn Sáng lập viên hợp tác xã tại xã Bình Thủy

Trong 02 ngày (01 và 02-11-2023), tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy; Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú tổ chức tập huấn Sáng lập viên hợp tác xã nhằm trang bị những kiến thức cơ bản giúp các thành viên Ban Sáng lập trong việc tham gia tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã.

Tham gia lớp tập huấn, các thành viên Ban Sáng lập hợp tác xã được hướng dẫn các chuyên đề, bao gồm: Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012; Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động hợp tác xã; Tầm quan trọng, lợi ích trong việc hợp tác xã tham gia liên kết chuỗi giá trị; Mô hình kinh doanh và Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã; Quy trình vận động, thành lập, đăng ký hợp tác xã và xây dựng điều lệ hợp tác xã.

Sau lớp tập huấn, các thành viên Ban Sáng lập sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân thành lập hợp tác xã trên địa bàn./.

Tin, ảnh: LOAN PHỤNG