Tập huấn Sáng lập viên hợp tác xã tại xã Đào Hữu Cảnh

Trong 02 ngày (20 và 21-9-2023), tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú), Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức tập huấn Sáng lập viên hợp tác xã.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang Phan Quốc Hội triển khai các bước xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho HTX

Qua thời gian tập huấn, các thành viên Ban sáng lập được các báo cáo viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các chuyên đề, bao gồm: Cách thức lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; quy trình vận động, thành lập, đăng ký hợp tác xã; xây dựng điều lệ; các nguyên tắc cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp; mô hình hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các thành viên nắm rõ và tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích trong việc tham gia vận động, thành lập hợp tác xã; là điều kiện để địa phương tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của hợp tác xã theo quy định, góp phần hoàn thành và giữ vững tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới./.

Tấn Đạt