Tập huấn Sáng lập viên hợp tác xã tại xã Phú Long

Trong 02 ngày (28 và 29-8-2023), tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phú Long, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã và tập huấn quy trình thành lập hợp tác xã (HTX) nhằm trang bị những kiến thức cơ bản giúp các thành viên Ban Sáng lập trong việc tham gia tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn, các thành viên Ban Sáng lập HTX được hướng dẫn các chuyên đề, bao gồm: Bảy nguyên tắc cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012; Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động HTX; Quy trình vận động, thành lập, đăng ký HTX và Xây dựng điều lệ HTX; Cách thức lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tầm quan trọng, lợi ích trong việc HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị.

Dự kiến sau lớp tập huấn, các thành viên Ban Sáng lập sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nông dân trên địa bàn thành lập HTX chăn nuôi dê nhằm cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi dê cho bà con nông dân trên địa bàn xã./.

Tin, ảnh: LOAN PHỤNG