Triển khai các dịch vụ của Viettel An Giang và họp xét thi đua năm 2023 tại HTX nông nghiệp Thuận Quới (Khối 1)

Sáng ngày 28-11-2023, tại HTX nông nghiệp Thuận Quới (Khối 1), Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai các dịch vụ của Viettel An Giang và xét thi đua các HTX nông nghiệp Khối 1 trên địa bàn huyện Chợ Mới. Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Lê Minh Nhựt Tân – Đại diện Viettel An Giang và đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các HTX nông nghiệp Khối 1 tham dự.

Các đại biểu tham dự

Tại cuộc họp, ông Lê Minh Nhựt Tân – Đại diện Viettel An Giang đã giới thiệu giải pháp hợp đồng điện tử; Điểm khác biệt trong quy trình xử lý hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử; Dịch vụ VMARK – Truy suất nguồn gốc; Truy suất thông tin, Bảo hành điện tử, Cảnh báo chống giả, Chống tràn hàng… Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh HTX tỉnh An Giang và Viettel An Giang về việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các thành viên Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Cùng với đó, các HTX nông nghiệp Khối 1 đã thông qua Bảng chấm điểm và tiến hành bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Theo số lượng đăng ký Khối 1 có 15 đơn vị tham gia và được phân bổ 02 Cờ và 03 Bằng khen UBND tỉnh. Đồng thời, các HTX đã thống nhất bình bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2024./.

Tin, ảnh: NGỌC DỰNG