Tư vấn về Bản chất, Nguyên tắc và Mô hình kinh doanh của hợp tác xã tại HTX nông nghiệp Tân Phú A1

Ngày 16/11/2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Hợp tác xã Raiffeisen Cộng hòa Liên Bang Đức (DGRV) tổ chức lớp tư vấn về Bản chất, Nguyên tắc và Mô hình kinh doanh tại HTX nông nghiệp Tân Phú A1 (Thị xã Tân Châu) thu hút 45 thành viên HTX tham dự.

Các đại biểu tham dự

Tại buổi tư vấn, các thành viên HTX được cán bộ Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn về bản chất, các nguyên tắc và mô hình kinh doanh của HTX, cụ thể: hiểu rõ về ý tưởng và mục tiêu thành lập của HTX; các nguyên tắc chung của HTX và xác định được thực tế vận dụng của các nguyên tắc trên trong bối cảnh tại HTX; làm quen với khái niệm, vai trò của mô hình kinh doanh và phân tích những mô hình kinh doanh tiềm năng dành cho các HTX.

Sau khóa tư vấn, đội ngũ quản trị HTX có thể vận dụng những kiến thức và phương pháp đã được truyền đạt để triển khai các kiến thức về bản chất, nguyên tắc và Mô hình kinh doanh của hợp tác xã với các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: TẤN ĐẠT