An Giang triển khai các chính sách hỗ…

UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn…

An Giang tập trung cho nhiệm vụ năm…

Tốc độ tăng trưởng 5,79% trong 6 tháng đầu năm 2021 được xem là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn (cùng kỳ 2020, tăng trưởng đạt 2,12%). Để đạt mức tăng trưởng cả năm 2021 (tăng từ 6-6,5%), toàn tỉnh An Giang cần phải quyết…

Liên minh HTX Việt Nam: Hỗ trợ kịp…

Ngày 25/5, Tổ công tác hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm Tổ trưởng và các thành viên đã trao tặng tiền hỗ trợ…

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị…

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.           Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Doanh nghiệp, tổ…

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể,…

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 340/QĐTTg, ngày 12/3/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030. Chiến lược nhằm phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành…