An Giang nâng cao giá trị hàng hóa nông thôn từ OCOP

Quan điểm của An Giang xem Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Đây còn là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP (One commune one product) trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký ban hành, tỉnh định hướng phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu các địa phương, đặc biệt là các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch (DL) cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

Tỉnh tập trung phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể kinh tế và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu của thị trường, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống, đặc biệt ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc khó khăn.

Cùng với xây dựng sản phẩm OCOP, các địa phương phát triển nhiều hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên củng cố, kiện toàn và phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề ở nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, tỉnh phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành cơ chế, chính sách thực hiện định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ; tăng cường quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học – công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP.

An Giang định hướng tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP để nâng cao chất lượng các sản phẩm, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và DL nông thôn nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân.

Theo ông Trần Anh Thư, trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có thêm 170 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có thêm 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao (cấp quốc gia); củng cố và nâng cấp ít nhất 20% sản phẩm OCOP đã đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ DL nông thôn.

An Giang ưu tiên phát triển các HTX, DN nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 30% chủ thể OCOP là HTX, 30% chủ thể là DN nhỏ và vừa. Nhằm đảm bảo tính bền vững, tỉnh phấn đấu có ít nhất 30% chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; ít nhất 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; có ít nhất 40% chủ thể OCOP là nữ, 20% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, 100% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử…); phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển DL tại địa phương. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ các cấp (thành viên của các hội đồng, tổ giúp việc OCOP các cấp, cán bộ cấp xã), lãnh đạo DN, HTX, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề về OCOP.

Nhằm tạo động lực khuyến khích các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, An Giang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP An Giang, trong đó ưu tiên hình thành các trung tâm giới thiệu sản phẩm tại TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và các địa phương có thế mạnh về DL. Tỉnh lựa chọn sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu; kết nối, hỗ trợ cho các DN tham gia hội chợ nước ngoài để tiếp cận thị trường và tìm kiếm đối tác. Cùng với đó là tổ chức các sự kiện, hội chợ trong tỉnh, như: Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố; Phiên chợ OCOP tại TP. Long Xuyên và một số huyện, thị xã, thành phố…

An Giang phối hợp giới thiệu, đưa hàng hóa của DN An Giang thâm nhập các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ truyền thống của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố; phối hợp các tỉnh ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, TP. Cần Thơ, Đồng Tháp) tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu của ABCD Mekong tại Đồng Tháp, Bến Tre, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội.

An Giang xây dựng thí điểm các mô hình: “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ”, “Phát triển nhóm sản phẩm OCOP dịch vụ DL cộng đồng”, “Phát triển OCOP xanh gắn với tiêu chuẩn xuất khẩu, quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học”… nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP.

Theo HOÀNG XUÂN – Báo An Giang

Việt Đức (Sưu tầm)

Link bài gốc: https://baoangiang.com.vn/an-giang-nang-cao-gia-tri-hang-hoa-nong-thon-tu-ocop-a355342.html