Nâng cao vai trò hợp tác xã

Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) phát huy vai trò tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và lao động địa phương. Huyện Thoại Sơn hiện có 27…