Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023

Ngày 17-3-2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” đồng thời phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023.

Đề án có mục tiêu tổng quát là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Các ứng viên khi tham gia cuộc thi được chọn qua vòng Sơ loại cấp Vùng sẽ có cơ hội tham gia lớp đào tạo/tập huấn nâng cao về xây dựng, thuyết trình dự án; nâng cao kiến thức kĩ năng về khởi nghiệp. Ứng viên đạt giải sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng, cũng như tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, phát triển kinh doanh và kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh.

Đối tượng phù hợp tham gia cuộc thi là phụ nữ, các tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ/tham gia quản lý; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn lượng tái hòa nhập cộng đồng, các nữ vận động viên chuẩn bị giải nghệ,… Ngoài ra, các lĩnh vực được ưu tiên nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; kinh doanh tạo tác động xã hội; các lĩnh vực khác có tiềm năng đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, nâng cao thu nhập, tạo việc làm và sinh kế cho phụ nữ…

Quỳnh Dao – Ban KHHT